Oskar Sylte

Resultatet av Et samarbeid mellom Oskar Sylte mineralvannfabrikk og Trude Nistad 
×